Sołtys sołectwa Pustyny informuje, że w dniach:
12.09.2019 r. (czwartek) od 15.00 do 17.00,
13.09.2019 r. (piątek) od 9.00 do 11.00,
16.09.2019 r. (poniedziałek) od 15.00 do 17.00

w biurze sołtysa (Dom Ludowy w Pustynach) będzie można dokonać wpłaty III raty podatku od nieruchomości, rolnego, a także opłaty od posiadania psa.