W związku ze zmianami w ustawie o VAT, od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT.
Lista będzie zawierać m. in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi.


Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.

Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie biznes.gov.pl

Wszelkie przydatne informacje dotyczące składania wniosków w CEIDG dostępne są w serwisie biznes.gov.pl