Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 września 2019 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych oraz termin płatności II raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Gminy, bądź na rachunek bankowy nr 90 8642 1083 2002 8326 2074 0001.