Informujemy, iż zakończono realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Wykonano podbudowę drogi oraz nawierzchnię mineralno - bitumiczną odcinka o długości 240 m, łączącego ścieżkę - pieszo rowerową z Iskrzynią. Część kosztów została pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.