Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż roboty budowlane polegające budowie parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Pustynach zostały zrealizowane. Prace objęły w szczególności: roboty przygotowawcze, podbudowę chodnika, utwardzenie placu, odwodnienie, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie.