W dniu dzisiejszym Wójt Gminy p. Mateusz Liput podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

 

"Gratulujemy i bardzo się cieszymy, że jako zarząd województwa możemy wesprzeć potrzeby rolników i lokalnych wspólnot" – mówił wicemarszałek Piotr Pilch w czasie podpisania umów z wójtami i burmistrzami podkarpackich gmin.

Środki przekazane gminom przez Zarząd województwa pochodzą z budżetu województwa, z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019 r.

 

 

Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 tys. zł, które zostanie przeznaczone na modernizację ostatniego odcinka (300 m) tzw. "Omachlówki", na którym zostanie wykonane plantowanie oraz utwardzenie nawierzchni. Część kwoty zostanie przeznaczona na wykonanie podbudowy oraz nawierzchni mineralno - bitumicznej odcinka o długości 240 m łączącego ścieżkę pieszo - rowerową z Iskrzynią.