W dniu 5 sierpnia do Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie zgłosiło się 30 osób z objawami gastrycznymi. Byli to uczestnicy zgrupowania "Tęczowy Krąg" lub "Rainbow Family", którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka (okolice Moszczańca i Wisłoka Wielkiego).

Państwowa Inspekcja Sanitarna wdrożyła natychmiast dedykowane działania przeciwepidemiologiczne. Pierwsze badania laboratoryjne pobrane od osób chorych nie potwierdziły obecności patogenów chorobotwórczych, w tym bakterii z rodzaju Shigella. Niestety, kolejne w dniu 8 sierpnia potwierdziły w pobranym materiale do badań u 5 osób pałeczki Shigelle sonnei, które wywołują tzw. czerwonkę bakteryjną.

Pełna treść komunikatu do pobrania (.pdf)