Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że od dnia 1 sierpnia 2018 r. obowiązuje zakaz umieszczania jabłek w workach na odpady komunalne. Właściciele nieruchomości powinni zagospodarować ten rodzaj odpadu we własnym zakresie.

Ponadto zachęcamy mieszkańców do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie swoich nieruchomości.