Przewodniczący Rady Gminy

Podkul Krzysztof

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:

Najbar Beata Elżbieta

Such Eugeniusz Józef

Wierdak Stanisław Michał

 

 

Radni:

Bystrańska Małgorzata

Homotnik Dariusz

Kielar Marzena Barbara

Lenart Zenon Józef

Liput Stefan

Lorens Piotr

Niżnik Tomasz Marcin

Przymusińska Aleksandra Joanna

Pudłowski Bolesław Jan

Wojtuń Robert

 

 

Komisje Rady Gminy:

 

Komisja Rewizyjna

Lorens Piotr - Przewodniczący Komisji
Kielar Marzena Barbara - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Niżnik Tomasz Marcin - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich

 Wierdak Stanisław - Przewodniczący Komisji
Najbar Beata - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Lorens Piotr - Członek Komisji
Niżnik Tomasz - Członek Komisji
Przymusińska Aleksandra - Członek Komisji

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pudłowski Bolesław - Przewodniczący Komisji
Liput Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji
Wierdak Stanisław - Członek Komisji
Wojtuń Robert - Członek Komisji

 

Komisja Budżetu i Finansów

Such Eugeniusz - Przewodniczący Komisji
Wojtuń Robert - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kielar Marzena - Członek Komisji
Niżnik Tomasz - Członek Komisji
Pudłowski Bolesław - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przymusińska Aleksandra Joanna - Przewodniczący Komisji
Homotnik Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji