Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne

alicja fejkiel guzik

Alicja Fejkiel-Guzik

Alicja Fejkiel-Guzik, zamieszkała w Krościenku Wyżnym, 42 lata, mężatka, 3 dzieci. Wykształcenie wyższe – magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji – w zakresie Prawa Unii Europejskiej. Od 1995 r. związana z pracą w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne (od momentu powstania gminy). Ławnik Sądu Rejonowego w Krośnie, członek zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”. Odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Od kwietnia 2010 r. Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne.

 

Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne

grazyna rugiello

Grażyna Rugiełło

Grażyna Rugiełło, zamieszkała w Krośnie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku: Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, specjalność: Rachunkowość i przetwarzanie danych. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Audyt Wewnętrzny. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Od września 2014 r. Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne.