2017-07-11 15:43:42
ObrazekZbiórka odpadów wielkogabarytowych
 


W dniu 1 sierpnia 2017 roku (wtorek) Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.

UWAGA!

Odpady będą odbierane tym razem bezpośrednio w nieruchomości. Samochód z ekipą zbierającą odpady – Firma REMONDIS KROeko, przyjedzie do każdego, kto wcześniej zgłosi potrzebę odbioru odpadów.

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  27 lipca 2017 roku, pod numerem telefonu 13 43 151 90 wew. 16, bądź osobiście w Urzędzie gminy pok. nr 6. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Pelczar – inspektor d/s ochrony środowiska. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy oraz orientacyjną ilość i rodzaj odpadu jaki chcemy oddać.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z takiej formy pozbywania się niepotrzebnych sprzętów, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści zarówno dla mieszkańców jak również środowiska naturalnego.
2017-07-11 15:38:43
ObrazekZbiórka odpadów zielonych
 


Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że od dnia 15 lipca 2017 roku wznowiona zostanie zbiórka odpadów zielonych.

Uwaga!

Zbierana będzie tylko skoszona trawa, bez zanieczyszczeń i innych odpadów, w workach oznaczonych naklejką z numerem. Worki bez naklejek nie będą odbierane.
2017-07-10 20:00:38
Święto Gminy
Krościenko Wyżne


 

 
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-07-10 19:59:18
Obrazek


Ogłoszenie o II przetargu
na sprzedaż drzew na pniu
 
 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

 
Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Załącznik nr 1 Wykaz drzew pobierz
Załącznik nr 2 Wzór oferty pobierz
Załącznik nr 3 Projekt umowy pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2017-07-10 15:05:30
Obrazek

WYCINKA DRZEW PO ZMIANACH.
OD 17 CZERWCA NALEŻY ZGŁASZAĆ ZAMIAR USUNIĘCIA DRZEW.
 

W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Wprowadza ona zmiany dotyczące usuwania drzew. Usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga dokonania zgłoszenia do urzędu gminy w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm od podłoża przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki oraz rysunek bądź mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie do 21 dni od dokonania zgłoszenia, uprawniony pracownik urzędu gminy, dokona oględzin drzew wskazanych w zgłoszeniu oraz sporządzi protokół. Następnie w terminie do 14 dni od przeprowadzenia oględzin Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej może sprzeciwić się usunięciu drzewa w przypadku gdy jest ono  zlokalizowane:
a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy, lub jeśli drzewo spełnia kryteria, o których mowa w przepisach, które zostaną wydane przez Ministra Środowiska na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (np. oceniana będzie wartość przyrodnicza drzewa). Rozporządzenie zostanie wydane przez Ministra Środowiska w terminie do 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jeżeli  organ w terminie 14 dni od przeprowadzenia oględzin, nie wniesie sprzeciwu drzewo można usunąć. Na usunięcie drzewa wnioskodawca będzie miał czas 6 miesięcy. Jeżeli po upływie tego terminu drzewo nie zostanie ścięte, należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Ponadto, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzew, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, która będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Powyższe zmiany nie dotyczą drzew rosnących w lasach oraz krzewów rosnących na nieruchomościach, stanowiących własność osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 
Załączniki


Opis
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 URZĄD GMINY W KROŚCIENKU WYŻNYM, UL. POŁUDNIOWA 9, 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE
TEL.: 13 431 51 90, 13 431 51 06
E-MAIL: urzad@kroscienkowyzne.pl
statystyka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]