Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mieniła się dzisiaj wieloma odcieniami błękitu… Wszystko za sprawą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w które z wielkim zaangażowaniem włączyła się społeczność szkolna.
Całą inicjatywę wsparł swoją obecnością Wójt Gminy Krościenko Wyżne - Mateusz Liput, który aktywnie uczestniczył w każdym etapie imprezy.

Uroczystości rozpoczął spacer najmłodszych uczniów szkoły, którzy przemaszerowali po okolicy, trzymając w ręku niebieskie baloniki – symbol solidaryzowania się z osobami dotkniętymi autyzmem. Ponadto, młodzież obejrzała część artystyczną w wykonaniu uczennic naszej szkoły pod tytułem „Niebieski ptak”, który w minimalistycznej formie przekazał maksimum treści – w poruszających obrazach ukazał problemy, z jakimi na co dzień zmagają się osoby dotknięte autyzmem. Z prelekcją wystąpiła także Izabela Pesz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Rodziców Autyzm Krosno” – w bardzo ciekawy, a jednocześnie pełen osobistych dygresji sposób wyjaśniła młodzieży szkolnej zagadnienia związane z szeroko pojętym spektrum autyzmu. Na koniec spotkania wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam”. Ten niezwykle emocjonujący dzień zakończył kiermasz niebieskich słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, uczących się w naszej szkole.

 

 

Niezwykle budującym jest fakt, że lokalna społeczność, począwszy od uczniów, poprzez rodziców, nauczycieli i władze gminy, tak żywo interesuje się ważnym społecznie tematem, nie pozostając obojętnym na takie inicjatywy.

 

W dniu 30 marca br. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyła się II Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników "Zielony Parasol".

 Organizatorami spotkania byli: Koło Pszczelarzy w Krośnie, Stowarzyszenie "Polska Ekologia", Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Nadleśnictwo Rymanów, oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie. Z tej okazji ukazała się broszura na temat historii pszczelarstwa. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele władz gminnych Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz z Zastępcą.

 

W dniu 27 marca 2019 r. w godzinach wieczornych odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Oprócz Radnych, na zaproszenie Sołtysa - Bolesława Pudłowskiego na spotkanie przybyli: Wójt Gminy - Mateusz Liput, Zastępca Wójta - Jan Omachel, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń działających na terenie gminy. Podczas zebrania dokonano wyboru członków prezydium Rady jak również poruszono sprawy bieżące sołectwa.

 

 

 

W dniu 26 marca br., odbyło się pierwsze zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Pustyny. Na zaproszenie Sołtysa - Stanisława Ziomka na spotkanie przybyli : Wójt Gminy - Mateusz Liput, Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Podkul, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Beata Najbar, Radna Gminy - Małgorzata Bystrańska, Prezes LKS Orzeł Pustyny - Artur Szegda, Naczelnik OSP Pustyny - Robert Zygarowicz.

 

 

Zebranie było okazją do zapoznania się władz gminnych z nowo wybranymi członkami Rady Sołeckiej oraz Sołtysem. Dyskusja skupiła się przede wszystkim wokół spraw bieżących sołectwa.